Projekt Unijny

Parafia Ewangelicko-Augsburska Bielsko realizuje projekt pt. "Standard opieki senioralnej w Bielsku-Białej finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województw Śląskiego

Całkowita wartość projektu: 701 818,69 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 641 447,18 zł.

Dysponenci budżetu państwa: 60 371,51 zł.

Wkład własny: 52 825.06 zł.

Projekt dotyczy wsparcia w samodzielności, niezależności, utrzymaniu lub przywróceniu wysokiej jakości życia pomimo ograniczeń związanych z procesem starzenia się 50 osób 60+ zamieszkujących Miasto Bielsko-Białą oraz wsparcia 20 opiekunów faktycznych w sprawowaniu opieki nad swoimi bliskimi w miejscu zamieszkania w formie następujących form wskazanych w Regulaminie konkursu jak i Skoordynowanej Opiece Senioralnej (SOS):

1.Klub Seniora: gimnastyka/rehabilitacja, zajęcia plastyczne, grupa terapeutyczno-rozwojowe, muzykoterapia, wycieczki, wieczorki taneczne dla 20 uczestników;

2.Realizacja usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla 15 uczestników;

3. Wsparcie 20 opiekunów faktycznych w formie doradztwa specjalistycznego: prawnik, pracownik socjalny, psycholog/psychoterapeuta, konsultacje pielęgniarsko-opiekuńcze, life coaching w średnim wymiarze około 10 godzin miesięcznie;

4.Dowożenie posiłków do miejsc zamieszkania dla 10 uczestników.

Projekt będzie realizowany w okresie 1 wrzesień 2018 do 31 grudzień 2020 roku.(przedłużenie do marca 2021 r.)

Dziennik pracy Klubu Seniora:
https://dpssoar.blogspot.com/2019/08/klub-seniora.html
  Dom Opieki SOAR jest wykonawcą projektu unijnego: Standard Opieki Senioralnej. W ramach tego projektu realizowane są usługi obiadowe, opiekuńcze i "Klub Seniora".