Posty

Z wizytą świąteczną ks. biskup Adrian Korczago

Szkolenie z pierwszej pomocy 17.12.2019 r.

Mikołajki 2019

Andrzejki 2019

Jesienne biesiadowanie w Dzięgielowie 14.11.2019 r.

Dni seniora w Bielsku-Białej (01.10.2019 r.)

Alpaquero - wycieczka 18/09/2019 r.

Spotkanie integracyjne (29.08.2019 r.)

Klub Seniora w ramach projektu "Standard Opieki Senioralnej" (Aktualizowane)